Translate to | English to Tamazight

A Modern Tamazight language dictionary for young children: 0 to 9 years old. Look up simple Tamazight language words and translate between Tamazight - English, Tamazight - Deutsch, Tamazight - French, today.

Tamazight Word of the Day: Register free

Latest:    ⴰⴷⵉⵙ    ⴰⵅⴰⵎ    ⴰⵔ ⵜⵉⵎⵍⵉⵍⵉⵜ    ⴰⵖⵔⴱⴰⵣ    ⴰⵙⵎⵓⵏ    ⴰⵣⴰⵜⵉⵎ    ⴰⵥⴰⵍⵉⵎ    ⴱⴰⴱⴰ          ⴽⴽⵓⵣ    ⴽⵕⴰⴹ    ⴽⵕⴰⴹ ⴷ ⵎⵔⴰⵡ          ⵉⵅⴼ    ⵉⵙⴻⵎ    ⵊⴻⴳⴳⴰ    ⵎⴰⵉⵚⴰ    ⵎⴰⵔⵁⴰⴱⴰ    ⵎⵔⴰⵡ    ⵙⵉⵏ    ⵙⵉⵏ ⴷ ⵎⵔⴰⵡ    ⵙⵉⵏ ⵉⴷ ⵎⵔⴰⵡ    ⵙⵎⵎⵓⵙ    ⵜⴰⴷⴰⵔⵜ    ⵜⴰⴼⵓⵏⴰⵙⵜ    ⵜⴰⴽⵟⵟⵓⴼⵜ    ⵜⴰⵎ ⴷ ⵎⵔⴰⵡ    ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ    ⵜⴰⵎⵟⵟⵓⵜ    ⵜⴰⵏⵎⵎⵉⵔⵜ    ⵜⴰⵙⵓⵙⵉⵜ    ⵜⵜⵅⵉⵍ    ⵜⵥⴰ    ⵜⵥⴰ ⴷ ⵎⵔⴰⵡ    ⵢⴰⵎⵎⴰ    ⵢⴰⵏ    ⵢⴰⵏ ⴷ ⵎⵔⴰⵡ .