Translate to Tamazight | Tamazight to English

A Modern Tamazight language dictionary for young children: 0 to 9 years old. Look up simple Tamazight language words and translate between Tamazight - English, today.

Tamazight Word of the Day: Register free

Latest:    ⴰⴷⵉⵙ    ⴰⵅⴰⵎ    ⴰⵔ ⵜⵉⵎⵍⵉⵍⵉⵜ    ⴰⵖⵔⴱⴰⵣ    ⴰⵥⴰⵍⵉⵎ    ⴱⴰⴱⴰ          ⴽⴽⵓⵣ    ⴽⵕⴰⴹ    ⴽⵕⴰⴹ ⴷ ⵎⵔⴰⵡ       ⵉⵅⴼ    ⵉⵙⴻⵎ    ⵎⴰⵉⵚⴰ    ⵎⴰⵔⵁⴰⴱⴰ    ⵎⵔⴰⵡ    ⵙⵉⵏ    ⵙⵉⵏ ⴷ ⵎⵔⴰⵡ    ⵙⵉⵏ ⵉⴷ ⵎⵔⴰⵡ    ⵙⵎⵎⵓⵙ    ⵜⴰⵎ ⴷ ⵎⵔⴰⵡ    ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ    ⵜⴰⵎⵟⵟⵓⵜ    ⵜⴰⵏⵎⵎⵉⵔⵜ    ⵜⴰⵙⵓⵙⵉⵜ    ⵜⵜⵅⵉⵍ    ⵜⵥⴰ    ⵜⵥⴰ ⴷ ⵎⵔⴰⵡ    ⵢⴰⵎⵎⴰ    ⵢⴰⵏ    ⵢⴰⵏ ⴷ ⵎⵔⴰⵡ .

Family:    ⴰⵅⴰⵎ    ⴱⴰⴱⴰ    ⵢⴰⵎⵎⴰ .

Greetings:    ⴰⵔ ⵜⵉⵎⵍⵉⵍⵉⵜ    ⴰⵣⵓⵍ    ⵓⵀⵓ    ⵜⴰⵏⵎⵎⵉⵔⵜ .